Raport KOBiZE to dokument, który przedsiębiorcy muszą złożyć, aby przedstawić informacje o swoim wpływie na środowisko. KOBiZE, czyli Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zbiera dane o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach swojej bazy danych. Ta baza jest regularnie uaktualniana i pozwala na poznanie szczegółów dotyczących źródeł emisji oraz parametrów działania poszczególnych instalacji. Wiedza ta jest bardzo cenna, ponieważ pozwala na ocenę ryzyka ekologicznego i podejmowanie odpowiednich działań, takich jak np. redukcja emisji czy inwestycje w nowoczesne technologie, które pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Przedsiębiorcy muszą składać raporty KOBiZE do końca marca każdego roku, a brak raportu może skutkować karami finansowymi. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, złóż swój raport jak najszybciej. Warto pamiętać, że odpowiedzialne korzystanie ze środowiska jest kluczowe dla zachowania równowagi ekologicznej i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Jednym z najważniejszych celów raportowania KOBiZE jest zwiększenie transparentności i przejrzystości działań przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Dzięki temu, że przedsiębiorcy muszą raportować swoje działania, możliwe jest lepsze zrozumienie skali problemów ekologicznych i wybranie odpowiednich rozwiązań. Pozwala to również na lepsze monitorowanie działań podjętych przez przedsiębiorstwa, co pozwala na lepsze zarządzanie emisją.

Posiadasz auto w firmie , piec kocioł lub inna instalacje i nie wiesz jak je rozliczyć zapoznaj się z nasza oferta. koszt takiego sprawozdania wynosi od 250zl netto – przycisk ten sam co na stronie sprawozdania (wyskakuje popup nie ma do niego linku)

Zapoznaj się z nasza oferta prowadzenia sprawozdawczości dla twojej firmy

Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w Bdo nie zwlekaj i wypełnij formularz zrobimy to za ciebie.