Firma transportowa a BDO

Usługa transportowa nie generuje odpadów. Choć sama usługa nie przyczynia się do wytwarzania odpadów, to jednak do prowadzenia firmy transportowej niezbędna jest obsługa biurowa oraz techniczna, co generuje dość dużą ilość odpadów po postacią np. tonerów, zużytych części, filtrów czy olei.

Która firma transportowa jest zobowiązana do dokonania wpisu do rejestru BDO?

Nie każda firma transportowa musi być wpisana to rejestru BDO. To, której z nich dotyczy ten obowiązek uzależnione jest nie tylko od ilości, ale również i rodzaju wytwarzanych odpadów. Zgodnie z nowymi przepisami odnoszącymi się do gospodarowania odpadami, firmy transportowe zobowiązane są do zgłoszenia swojej kandydatury w następujących przypadkach:

 • gdy firma rocznie wytwarza więcej niż 5 kg odpadów w formie rożnego rodzaju drukarskich tonerów,
 • gdy firma transportowa rocznie posiada więcej niż 5 ton odpadów pochodzących z materiałów budowanych, zawierających w swoim składzie gips,
 • gdy firma transportowa wytwarza powyżej 5 kg odpadów rocznie w postaci baterii alkalicznych,
 • gdy firma transportowa wytwarza powyżej 5 kg opadów w formie baterii innych niż alkaliczne (włączając w to akumulatory),
 • gdy firma transportowa wytwarza powyżej 100 kg (w skali roku) odpadów w formie sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania i ubrań roboczych,
 • gdy firma transportowa wytwarza powyżej 5 ton odpasów pochodzących ze szkła,
 • gdy firma transportowa wytwarza więcej niż 5 ton rocznie odpadów pod postacią różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

Ponadto firmy transportowe obowiązkowo muszą się zgłosić ze swoją kandydaturą do rejestru BDO w następujących przypadkach:

 • gdy na ich terenie znajduje się warsztat (lub alternatywne miejsce), w którym dokonywana jest wymiana opon czy jakichkolwiek innych części, które w późniejszym etapie oddawane są do recyklingu,
 • gdy firma transportowa przekazuje powyżej 5 ton rocznie do recyklingu zużytych bądź zniszczonych palet,
 • gdy firma transportowa w ciągu roku przekazuje to recyklingu bądź utylizacji więcej niż 5 ton zużytego sprzętu biurowego,
 • gdy firma transportowa wymienia w sowim warsztacie różne elementy wyposażenia auta (na własny użytek).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!