Uproszczona Ewidencja Odpadów w Bazie BDO: Kluczowe Informacje dla Przedsiębiorców

Uproszczona Ewidencja Odpadów w Bazie BDO: Kluczowe Informacje dla Przedsiębiorców

W zarządzaniu odpadami, prowadzenie dokładnej ewidencji ma kluczowe znaczenie dla przestrzegania przepisów i zapewnienia odpowiedniej gospodarki odpadami w firmie. Jednym z rodzajów ewidencji jest tzw. „uproszczona ewidencja odpadów”, która opiera się na Kartach Przekazania Odpadów (KPO). W tym artykule omówimy, do czego uprawnia uproszczona ewidencja odpadów, kto może ją prowadzić, jakie ilości odpadów nie podlegają ewidencji, oraz związek między uproszczoną ewidencją a sprawozdaniem BDO.

Do czego uprawnia uproszczona ewidencja odpadów?

Uproszczona ewidencja odpadów jest niezbędna dla firm, które chcą przekazywać wytworzone przez siebie odpady zgodnie z przepisami. Jest to forma ewidencji, która opiera się wyłącznie na KPO, czyli Kartach Przekazania Odpadów. Umożliwia to kontrolę nad przemieszczaniem odpadów oraz zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami.

Uproszczona ewidencja odpadów – kto może ją prowadzić?

Prowadzenie ewidencji odpadów dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów, w tym firm zajmujących się ich zbieraniem lub przetwarzaniem. Ewidencja odpadów jest kluczowym narzędziem do poprawnego przygotowania sprawozdań odpadowych. Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do pełnej ewidencji opartej na prowadzeniu KEO (Kart Ewidencji Odpadów) oraz KPO.

Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach, uproszczona ewidencja odpadów dotyczy podmiotów, które spełniają następujące kryteria:

Wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
Wytwarzają inne niż niebezpieczne odpady, które nie są odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
Transportują odpady lub wykonują wyłącznie usługę transportu odpadów,
Posiadają obszar, na którym są stosowane komunalne osady ściekowe w rolnictwie.
Klasyfikacja odpadów jest określona w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku.

Należy pamiętać, że limity ilości odpadów odnoszą się do całego podmiotu, a nie do konkretnej lokalizacji czy miejsca prowadzenia działalności.

Uproszczona ewidencja odpadów a sprawozdanie BDO

Choć możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów jest istotna, to nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku składania rocznego sprawozdania BDO (Baza Danych Odpadowych) dotyczącego wytwarzanych odpadów i sposobu ich gospodarowania. Zarówno firmy prowadzące pełną, jak i uproszczoną ewidencję odpadów, muszą dostarczyć to sprawozdanie do właściwego urzędu marszałkowskiego, z uwzględnieniem miejsca prowadzenia działalności.

Warto zaznaczyć, że niejednokrotnie firmy podlegające uproszczonej ewidencji odpadów decydują się na prowadzenie pełnej ewidencji. Jest to często wygodniejsze, ponieważ umożliwia dokładne monitorowanie odpadów na bieżąco, co ułatwia przygotowanie rocznego sprawozdania.

Jakie ilości odpadów nie podlegają ewidencji?

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2010 roku wykazuje 46 rodzajów odpadów, które zwalniają przedsiębiorstwa z obowiązku prowadzenia ewidencji uproszczonej. Jednak warunkiem jest nieprzekroczenie przez firmę limitów ilościowych określonych w tym rozporządzeniu. Odpady, które nie są wymienione w tym dokumencie, podlegają obowiązkowej ewidencji.

Uproszczona ewidencja odpadów – skorzystaj z pomocy firmy doradczej

Jeśli masz wątpliwości dotyczące uproszczonej ewidencji odpadów lub potrzebujesz pomocy w zarządzaniu systemem BDO, zawsze możesz skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy doradczej. Nasi eksperci służą wsparciem w rozwiązywaniu wszelkich pytań i problemów związanych z gospodarką odpadami, zapewniając pełne zrozumienie przepisów i pomagając w zachowaniu zgodności z przepisami.

error: Content is protected !!