Importerzy a obowiązek BDO

Obowiązkowi rejestracji w BDO podlega każdy, kto wprowadza na rynek Polski produkt lub produkty w opakowaniach. Dlatego też rejestracja w BDO jest wymagana wobec wszystkich importerów.

Przedsiębiorcy, którzy sprowadzają towary są zobowiązania do zapewnienia odzysku ich opakowań. Jeśli się z niego nie wywiążą, muszą uiścić tzw. opłatę produktową. Oczywiste jest ,że bardziej korzystne ,zarówno dla przedsiębiorcy jak i środowiska, rozwiązanie to samodzielne lub pośrednie zapewnienie odzysku odpadów.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadów.

Kto podlega obowiązkowi rejestracji w BDO?

Obowiązkowi rejestracji podlegają m.in. podmioty, które:

  • Wprowadzają na terytorium kraju produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach,
  • Wprowadzają lub pośredniczą we wprowadzaniu do Polski baterii i akumulatorów,
  • Wprowadzają na rynek kraju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • Wprowadzają do kraju towary powstałe z użyciem olejów, smarów, opon pneumatycznych (pojazdy)
  • Prowadzą eksport produktów w opakowaniach lub odpadów opakowaniowych,
  • Kupują i importują towary w opakowaniach, opakowania lub odpady opakowaniowe od krajów Unii Europejskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bdo sprawozdanie - sprawozdanie roczne z odpadówThis will close in 0 seconds

Bdo sprawozdanie opłata produktowa – opakowania – sprawozdanie roczneThis will close in 0 seconds

Bdo sprawozdanie opłata produktowa - import samochodów - sprawozdanie roczneThis will close in 0 seconds

Bdo sprawozdanie opłata produktowa – elektryka i elektronika – sprawozdanie roczneThis will close in 0 seconds

Sprawozdanie środowiskowe – emisja spalin auto w firmie.This will close in 0 seconds

Sprawozdanie środowiskowe - piece i kotłyThis will close in 0 seconds

Sprawozdanie środowiskowe - chemiaThis will close in 0 seconds

Sprawozdanie - Raport KOBiZEThis will close in 0 seconds