BDO dla Budownictwa

Firmy budowlane, które wytwarzają odpady, zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do 24 lipca 2018 r. lub, jeśli wytwarzanie odpadów nastąpi później, to przed rozpoczęciem ich wytwarzania.

Odpady to nie tylko niebezpieczne chemikalia lub śmieci, ale również grunt pozyskiwany z wykopów na jednych budowach, a wykorzystywany do prac na innych. Podobna sytuacja dotyczy również np. wytwarzania gruzu podczas prowadzonych prac rozbiórkowych.

Każda firma zajmująca się pracami ziemnymi podczas których wydobywana jest ziemia zanieczyszczona lub czysta, ale wywożona poza teren budowy w ilości większej niż 5 ton rocznie, jest wytwórcą odpadów zobligowanym do prowadzenia ewidencji odpadów, a od 24 lipca 2018 dodatkowo podlega wpisowi do rejestru BDO.

BDO dla transportu

Firma transportowa powinna zgłosić się do bazy, gdy na terenie siedziby firmy znajduje się warsztat i wymieniane są np. opony czy inne części, a następnie opony czy inne części oddawane są do recyklingu. Firma wymienia w swoim warsztacie np. klocki hamulcowe i inne elementy eksploatacyjne (we własnym zakresie), a następnie odpady te są przekazywane do utylizacji lub recyklingu.

Przekazywanie do utylizacji lub recyklingu zużyte lub uszkodzone palety w ilości większej niż 5 ton rocznie również podlega rejestrowi. Materiały biurowe takie jak 5 kg pustych kaset po tonerach bądź 5 kg pustych kartridży po tuszach do drukarki rocznie, które przekazywane są do recyklingu prowadza do rejestracji w bdo.

BDO dla gastronomii

Wytwarzany naleśnik, kawa czy sok wyciskany z owoców na wynos jest produktem wiec podlega pod BDO. Za pośrednictwem tego systemu ma następować składanie sprawozdania dotyczącego opłaty produktowej. Wpis do BDO należało otrzymać do 1 stycznia 2020 roku. Jeśli natomiast ktoś dopiero planuje otworzyć restaurację, dodanie do BDO powinien uzyskać przed dniem rozpoczęcia działalności. Należy pamiętać, że bez numeru BDO restauracje nie przekażą odpadów, nie rozliczą opłaty produktowej i emisji. nie ma Innego legalnego sposobu na pozbycie się wytwarzanych odpadów.

BDO dla warsztatów samochodowych

Obowiązkowi złożenia wniosku o wpis podlegają między innymi wszystkie firmy, które wprowadzają na terytorium Polski pojazdy lub produkty w rozumieniu ustawy tj. smary, opony, oleje, baterie, akumulatory. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem legalności wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu, a niezłożenie wniosku o wpis do rejestru czy też wniosku o aktualizację jest wykroczeniem z art. 179 ustawy o odpadach, za które grozi kara aresztu albo grzywny. Dodatkowo zgodnie z art. 194 tej samej ustawy może zostać nałożona na przedsiębiorcę kara pieniężna w wysokości od 5.000 zł do 1.000.000 zł.

BDO dla fryzjerów i kosmetyczek

Przykładem odpadów dla których jest obowiazek prowadzenia ewidencji, powstających w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i innych zakładach usługowych sa opakowania typu spray po lakierach do włosów – 50 kg/rok, Opakowania po farbach do włosów, opakowania po impregnatach i klejach do mebli zawierające w składzie substancje niebezpieczne – 200 kg /rok, To oczywiście tylko przykłady i każda działalność może wytwarzać inne odpady w zależności od swojej specjalizacji. Jeśli w związku z prowadzoną działalnością powstają odpady inne niż uwzględnione w rozporządzeniu lub w ilościach przekraczających dopuszczalne limity wówczas należy uzyskać wpis do rejestru BDO.

W gruncie rzeczy jest to bardzo latwe do policzenia wszystko jest na fakturach zakupu towarow. jesli jest to odpad medyczny rowniez nie mozna go wyrzucic do zwyklego kubla.

BDO dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które również zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane.

Obowiązek ten nie dotyczy firm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Na przykład, jeśli w Twojej firmie ulegną zużyciu lub uszkodzeniu świetlówki, a nie chcesz się wpisywać do rejestru w BDO jako wytwórca odpadów, możesz zlecić wykonanie usługi konserwacji i naprawy oświetlenia firmie prowadzącej taką działalność.

Wtedy zgodnie z ustawą o odpadach, to firma świadcząca usługę konserwacji i naprawy oświetlenia będzie wytwórcą odpadów i to ona będzie zobowiązana do wpisu do rejestru. Dodatkowo w przypadku, jeśli kilku różnych przedsiębiorców wytwarzających odpady korzysta ze wspólnego lokalu, dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z prawem. Przeniesienie takiej odpowiedzialności oznacza także przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Bdo dla firmy /Branze - Bdo dla Twojej firmy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Sprawdz czy twoja firma lub jej branza posiada obowiazek rejestracji i rozliczen z baza Bdo. Bdo informacje dla twojej firmy.
Bdo dla firmy, bdo branze, bdo dla