Bdo sprawozdanie roczne , bdo odpady, ewidencja odpadów twojej firmy.

Obowiązkiem firm istniejących już w bazie Bdo jest składanie odpowiednich sprawozdań do bazy Bdo. Sprawozdania te dotyczą wprowadzanych produktów oraz wytwarzanych odpadów. W przypadku odpadów sprawa jest prosta tyle odpadów ile firma wyprodukowała i przekazała w legalny sposób Karta przekazania odpadów do utylizacji należny zliczyć – prowadzić ewidencje na bieżąco następnie wprowadzić te ilości w sprawozdanie i wysłać do bazy Bdo oraz uiścić odpowiednia opłatę.