Bdo sprawozdanie roczne z wytworzonych odpadów muszą sporządzić wytwórcy jak również i odbiorcy tych odpadów. Sprawozdanie jest przygotowywane na podstawie wystawionych do przekazania czy tez odbioru kart przekazania odpadu tzw KPO. Niezbiednienie jego wykonania jest prowadzona ich ewidencja. Prowadzenie ewidencji odpadów jest obowiązkiem każdego kto taka kartę wystawił lub odebrał. Działa to analogicznie do wystawianych faktur w firmie.
Kary za brak sprawozdania zaczynają się od kilku tysięcy złotych i są wyliczane na podstawie wysokości opłat.
To samo dotyczy prowadzenia Ewidencji odpadów.

 

Bdo sprawozdanie roczne z odpadów jest ważnym dokumentem, który ma na celu udokumentowanie i rozliczenie wytworzonych odpadów. Jest ono przygotowywane przez wytwórców oraz odbiorców odpadów, a jego wykonanie jest obowiązkowe. Sprawozdanie jest oparte na kartach przekazania odpadu (KPO), które są wystawiane i odbierane przy przekazywaniu odpadów. Karty te służą jako dowód przekazania odpadów oraz jako podstawa do rozliczenia odpadów.

Prowadzenie ewidencji odpadów jest obowiązkiem każdego, kto wystawia lub odbiera karty przekazania odpadów. Jest to analogiczne do prowadzenia ewidencji faktur w firmie. Brak sprawozdania z odpadów lub brak prowadzenia ewidencji odpadów może skutkować karami finansowymi, które zaczynają się od kilku tysięcy złotych i są wyliczane na podstawie wysokości opłat.

Bdo sprawozdanie roczne z odpadów jest ważne zarówno dla wytwórców, jak i odbiorców odpadów. Dokument ten pozwala na rozliczenie odpadów oraz udokumentowanie, że odpady zostały prawidłowo przekazane i odebrane. Prowadzenie ewidencji odpadów oraz przygotowanie sprawozdania rocznego jest obowiązkiem każdego, kto wystawia lub odbiera karty przekazania odpadów. W przypadku braku sprawozdania lub braku prowadzenia ewidencji odpadów grozi kara finansowa.

Wytworzyłeś odpady i nie wiesz jak je rozliczyć zapoznaj się z nasza oferta. koszt takiego sprawozdania wynosi od 350zl netto