BDO Rejestracja Twojej firmy.

Wypełnij i wyślij formularz

BDO Rejestracja twojej firmy

Nie zawracaj sobie głowy i zostaw to specjalistom.

Rejestracja Twojej firmy zajmie nam mniej niż 24h.

Rejestracja firmy w bazie BDO, kto musi się rejestrować, a kto nie musi. Kto ma taki obowiązek, a kto jest z niego zwolniony.

Kto musi zarejestrować się w BDO?

Zobowiązani do wpisu do rejestru BDO to przedsiębiorcy którzy:

  • Wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów
  • Wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterię lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny
  • Importują lub produkują opakowania i/lub towary w opakowaniach, kupują je w ramach transakcji wewnątrz wspólnotowych (od firm z terytorium UE)
  • Rejestr dotyczy również sklepów oraz hurtowni, którzy udostępniają swoim klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej. Należy w tym przypadku złożyć roczne sprawozdanie o nabytych i wydanych torbach lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i o torbach pozostałych (powyżej 50 mikrometrów).  Do rejestru nie zalicza się natomiast toreb bardzo lekkich o grubości poniżej 15 mikrometrów tzw. zrywek, które służą jako opakowanie żywności sprzedawanej luzem oraz są wydawane ze względów higienicznych.

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

  • Wytwórców odpadów komunalnych
  • Wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
  • Wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

Jakie branże muszą zarejestrować się w BDO?

Budownictwo
Gastronomia
Warsztaty samochodowe
Importerzy
Eksporterzy
Sklepy
Producenci
Transport
Stomatolodzy
Gabinet kosmetyczny
Blacharnie i lakiernie
Tartaki i kamieniarstwo

Nasi eksperci czekają na Twoje zgłoszenie.

Wypełnij formularz i wyślij go do nas.
Gwarantujemy szybką i sprawną rejestracje Twojego wniosku BDO.

  • Rejestracja wniosku BDO w 24h.
  • Najwyższa jakość usług.
  • Satysfakcja gwarantowana.

Rejestracja firmy w BDO krok po kroku.

Na czym polega nasza usługa?
Rejestrujemy firmy oraz prowadzimy całoroczną obsługę w zakresie sprawozdawczości, ewidencji oraz globalnej obsługi BDO.

1. WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wypełnienie formularza pozwoli nam ocenić czy rejestracja jest wymagana dla danej działalności, oraz jaki będzie koszt takiej usługi, wysłanie formularza nie jest obowiązkowe

2. KONTAKT NASZEGO KONSULTANTA

Specjalista wyceni usługę i skontaktuje się z Państwem drogą mailową, bądź telefoniczną w razie dodatkowych pytań , kontakt nastąpi do 30 min po otrzymaniu wypełnionego formularza w godzinach pracy naszego biura

3. PODPISANIE I ODESŁANIE DOKUMENTÓW

Odesłanie do nas na maila skanu podpisanego pełnomocnictwa oraz potwierdzenia przelewu z banku za opłatę skarbową, w niektórych przypadkach także potwierdzenie przelewu za opłatę rejestrową

4. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU DO BDO

Po złożeniu wniosku przez naszego specjalistę otrzymacie Państwo od nas na maila UPO- potwierdzenie złożenia wniosku wygenerowane ze strony UM, oraz FV do zapłaty za wykonaną usługę

5. NADANIE NUMERU I LOGOWANIE DO SYSTEMU

Po otrzymaniu nr rejestrowego łączymy Państwa z bazą BDO, stajecie się głównym użytkownikiem swojego konta, otrzymujecie od nas instrukcję do logowania oraz informacje dotyczące sprawozdawczości w BDO dla danej działalności

6. OTRZYMANIE OFERTYT NA OBSŁUGĘ

Otrzymujecie Państwo on nas indywidualną ofertę na całoroczną obsługę w zakresie BDO
Do Was należy podjęcie decyzji o dalszej współpracy i wybór na jakich zasadach

Nasz zespół specjalistów ds. środowiska

Poznaj naszych specjalistów.

Agnieszka Wolna

Specjalista ds. środowiska

Agnieszka Wolna
awolna@rejestracjabdo.pl

Piotr Chudeusz

Specjalista ds. rozliczeń