Bdo obsługa kompleksowa dla twojej firmy

Rejestracja firmy w bazie Bdo to tylko początek. Po skutecznej rejestracji, wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu niezbędnych opłat podpisów oraz korekt. Na przedsiębiorce spoczywają odpowiednie obowiązki takie jak ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość. W przypadku rejestracji firmy już istniejące uzupełnienie sprawozdawczości za lata poprzednie oraz bieżące prowadzenie sprawozdawczości oraz ewidencji. Wystawianie kart przekazania odpadów oraz ich ewidencja. Pilnowanie terminów składania sprawozdań zęby uniknąć surowych kar jak również skorzystać z przysługujących przedsiębierny pomocy i dofinansowań. Wszystko to jest dostepne lecz wymaga odpowiedniego zaangażowania, terminowości i wiedzy.