Bdo kary za brak wpisu do rejestru Bdo.

Kary za brak wpisu do bazy Bdo wynosza od 5 000 do nawet 1 000 000 zł. Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru BDO podlega każe administracyjnej wiec nie ma od niej odwołania. W przypadku braku wpisu lub złożonego wniosku o wpis jest ona ustawowa. jednak złożenie wniosku w jakiejkolwiek postaci i oczekującego na rozpatrzenie lub korektę wyklucza możliwość ukarania takiego przedsiębiorcy z możliwości ukarania tak wysoką grzywną.