Bdo rejestracja firmy do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Zachęcamy do zapoznania się z istotnymi informacjami na jej temat:

Bdo co to?

Jest to zintegrowany system który powstał 14 grudnia 2012 roku. Jako Jako wersja online został uruchomiony w 2018 roku. Obowiązkiem wpisu do Rejestru Bdo zgodnie z ustawą są objęci przedsiębiorcy, którzy: wytwarzają, transportują lub przetwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów. Kolejna grupą są wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz producenci, importerzy opakowań, wprowadzający je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych z Unii Europejskiej.